Binden, Winden, Drei Wunder

(18.1.18)

liechtenauer

Binden

Miekkojen kohdatessa syntyy Binden, terien kontakti. Tyypillisesti Binden syntyy toisen miekkailijan hyökätessä ja toisen puolustautuessa hyökkäykseltä. Miekkailija pyrkii toiminnallaan saamaan itselleen mahdollisimman hyvän Bindenin.
Kontaktin hetkellä täytyy pystyä määrittämään vastustajan voiman (Stärke) määrä ja suunta tuntemisen (Fühlen) avulla ja valita oikea toimintatapa, ja samanaikaisesti (Indes) hyökätä ennen kun vastustaja ehtii omalla reaktiollaan uhkaamaan. Hyökkääjä siten, että hän voi jatkaa hyökkäystään ennen (Vor), kuin puolustaja ehtii tehdä omaa jatkotekniikkaansa. Puolustaja siten, että hän pystyisi samanaikaisesti (Indes) puolustautumaan ja hyökkäämään.
Aina ei bindenissä ole kiire olla ensin (Vor). Joskus kannattaa odottaa mitä vastustaja tekee ja reagoida siihen (Nach).

Winden

Terien kohdatessa tulee miekkailijan kääntää (winden) terää samalla ylläpitäen kontaktia vastustajan miekkaan. Tarkoitus on päästä kontakti säilyttäen hakemaan etulyöntiasemaa päästäkseen pistämään, lyömään tai viiltämään (Drei Wunder) Bindenistä. Bindenistä voi pyrkiä myös painiin tai riistämään aseen vastustajalta.
Windenissä puolustetaan ja sidotaan vastustajan kärkeä ja miekan heikkoa osaa omalla vahvalla eli kahvaa lähellä olevalla osalla miekan terää. Samanaikaisesti pyritään hyökkäämään omalla heikolla osalla miekan terää.
Vahvuus tai heikkous ei kumpikaan ole ”parempi”. Molemmille on omat etunsa Bindenissä, tilanteesta ja tekniikasta riippuen.
Tuntemisen (Fülen) avulla täytyy tunnistaa, onko vastustaja teräkontaktissa heikko (Schwech), vai vahva (Stärke). Vastustajan voima ja voiman suunta tuntuu paineena omassa terässä. Voimaa käytetään heikkoa vastaan ja voiman alta myödätään pois.
Heikko (Schwech) vastustan terä ei anna kunnolla painetta ja tuntuu siten ”heikolta”.
Bindenistä irrottautuminen
Jos toinen miekkailija painaa voimakkaasti (Stärke) teräänsä miekkailijoiden välissä olevan linjan ulkopuolelle, ja vastustaja tuntee (Fülen) sen, hän voi antaa teränsä olla heikko (Schwech) ja myödätä liikettä. Kun vahvan miekkailijan miekan kärki ei enää uhkaa, hän voi irrottautua Bindenistä ja kiertää hyökkäykseen terän toiselta puolelta.

Drei Wunder – Kolme haavoittajaa

Kolme haavoittajaa ovat Pisto (Stich) Lyönti (Haw) ja viilto (Schnitt), joilla pyritään vahingoittamaan vastustajaa Bindenissä.