Viisi sanaa

(Päivitetty 17.1.18)

Fünff worter, vor noch swah stark indes, an den selben woertyern leit alle kunst, meister lichtnawers”

”Viisi sanaa, ennen, jälkeen, heikko, vahva, samanaikaisesti, näihin sanoihin perustuu koko mestari Liechenauerin oppi.”

 Döbringer Fechtbuch

liechtenauer

Liechtenaurin opissa viisi sanaa määrittävät ajoituksen ja voiman käsittelyn periaatteet:

Vor              ennen
Nach           jälkeen
Indes          samanaikaisesti
Schwech    heikko
Stärke        vahva

Opin tärkeimpiä taktisia käsitteitä on aloite. On tärkeää saada haltuunsa taistelun kulun kontrolli eli olla hyökkäävä ”Vor” ja pakottaa vastustaja puolustaumaan ja näin kontrolloida taistelua.

Puolustava osapuoli joutuu reagoimaan sen mukaan mitä taistelua kontrolloiva vastustaja tekee. Eli hän on jäljessä ”Nach”.

Aloitteen menettänyt taistelija (Nach)  pyrkii saavuttaa sen takaisin mahdollisimman nopeasti hyökkäämällä samalla, kun puolustautuu ”Indes”. Kun hän on samanaikaisesti (Indes) puolustuksen yhteydessä hyökännyt pakottaen vastustajansa puolustautumaan (Nach) hän on hankkinut aloitteen itselleen (Vor).

Schwech, Stärke, Fülen – heikko, vahva, tunteminen

Vahva ja heikko viittaa miekkailijoiden käyttämään voimaan kontaktissa. Voimaa käytetään heikkoa vastaan  ja voiman alta myödätään pois.

Kontaktin hetkellä pitää pystyä määrittämään vastustajan voiman määrä ja suunta tuntemisen ”Fühlen” avulla ja sen perusteella valita oikea toimintatapa ja samanaikaisesti ”indes” hyökätä ennen kun vastustaja ehtii omalla reaktiollaan uhkaamaan.

Heikko ja vahva löytyy myös monelta muusta yhteydestä miekkailussa mm. puolustuken ja hyökkäysten linjoissa suhteessa vartaloon.

Miekassa vahva osa, jolla puolustetaan on kahvaa lähinnä oleva puolikas miekan terää ja heikko osa, jolla yleensä hyökätään on miekan kärkeen päättyvä puolikas terää.